Bloggintresserade

söndag 18 oktober 2009

Stroke

Just idag visades ett tidigare inslag av GODKVÄLL på SVt där Taylors nya bok togs upp och nu vet jag en som ska besöka Bokhandeln med det snaraste.

Yngre kvinnor drabbas hårt vid stroke
Längd: 3 minuter 37 sekunder


__________

Depression vanligt efter stroke;

För den intresserade läs artikel på:
http://svt.se/2.22620/1.704563/depression_vanligt_efter_stroke?lid=is_search527895&lpos=42&queryArt527895=Gokv%E4ll+Stroke+Taaylor&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=4

Psykiska men kan vara värre än fysiska visar en undersökning gjord på Göteborgs Sahlgrenska... att plötsligt inte längre behärska det man gjort tidigare.

Varje år drabbas 30.000

• Varje år insjuknar 30 000 svenskar i stroke. Det innebär att någon får stroke var 17:e minut.

• Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död. Det är den sjukdom som kräver flest vårddagar och beräknas kosta samhället 14 miljarder kronor per år.

• Medelåldern bland dem som får stroke är 75 år men 20 procent är i yrkesverksam ålder.

• Halvsidig förlamning är vanlig men också svårigheter med att äta och dricka (dysfagi), framför allt under den första tiden efter stroke.

• Strokepatienter kan också drabbas av afasi som innebär svårigheter att tala och ibland också att förstå tilltal men även problem med att läsa, skriva och räkna.

• Depression, minnesstörningar, humörsvängningar och nedsatta intellektuella funktioner hör till sjukdomsbilden.


KÄLLA: Strokeförbundet

På följande adress kan man läsa om Konsekvenser efter Stroke:

http://www.strokeforbundet.org/index.asp

"... Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut för varje person som har insjuknat.

Utöver "Fysiska synliga funktionsnedsättningar"... en rad "... dolda funktionsnedsättningar":

Citat:
"Trötthet. En uttalad mental trötthet är vanligt efter stroke, men minskar ofta med tiden.

Minne. Vanligast är att korttidsminnet påverkas. Här får man ofta helt enkelt lära sig att använa olika kompensatoriska strategier och hjälpmedel.


Uppmärksamhet/koncentration Svårigheter med uppmärksamheten kan göra att det blir svårare att till exempel följa med i ett samtal mellan flera personer, slutföra påbörjade aktiviteter och svårare att lära in nytt

Uppmärksamhetsproblem ger ofta också:

Nedsatt simultankapacitet vilket innebär att man bland annat inte längre klarar av att ha "flera bollar i luften" samtidigt, hjärnan klarar helt enkelt inte av det.

Allt tar lång tid. Det som man tidigare gjorde automatiskt kräver stora mängder energi.

Depression är vanligt efter stroke. Orsaken kan dels vara en följd av den fysiska hjärnskadan, men även en reaktion på den nya förändrade situationen, förlusten av vissa förmågor. Man hamnar helt enkelt i kris.

Balanssvårigheter Neglekt innebär att man inte uppfattar ena sidan av kroppen och omgivningen - oftast den vänstra. Neglect blir ofta bättre, genom träning kan det försvinna helt.

Yrsel är vanligt i början, men avtar ofta efter någon månad efter insjuknandet.

Humörsvängningar är vanliga, ibland blir till och med hela personligheten förändrad

Affektlabilitet, det vill säga svårigheter att kontrollera t.ex. skratt och gråt är ganska vanligt efter stroke. Det vill säga att man t.ex. kan börja gråta utan att man egentligen är ledsen

Brist på initiativförmåga är också vanligt efter stroke, viljan finns men inget blir gjort.

Brist på sjukdomsinsikt. Ofta tar det tid att inse vilka begränsningar man har fått i och med stroke. En del får aldrig insikt utan tror att de kan allt lika bra som förut.
__________

Även måndags inslag:

Ann: "Bolte Taylor är nog fängslande, med yrket och dess kunskap och med det ovanliga som egna erfarenheten ger....

... och skrämmande tror jag, för alla o-drabbade, som ordet cancer var, farligt och negativt laddat och undviks överallt av alla till attityden börjar ändras och vetandet sprids.

Vill inte stressa å pressa dig men har tänkt att ditt skrivprojekt blir del i ändring av allmän attityd, och nu fängslande på samma sätt som Bolte Taylor, nu med pedagogiken och erfarenheten som bindemedel och hellre som för att trollbinda till intresse :-)"

Ja, lite så känner jag också, jag vill slutföra... det känns viktigt och angeläget på många sätt. Min strävan är att i texten så levandegöra "så att det kunde vara du själv". Det är jag medveten om och det är min strävan...

Men det är som du säger; det är orken som felar... att ta tag i projektet igen... lägga till-dra ifrån, helt enkelt sovra bland befintligt material... få struktur på det hela... men främst att komma igång! Det tar längre tid, mer energi, rädslan av att inte duga inte räcka till... som resulterar i återkommande depressionssvackor...

Angeläget ja... och på något vis skulle det kunna jämföras med debatten om hälsosam och nyttig kost! För det handlar i båda fall om livet, kunskap och om förståelse...

Ego skrev: ...och att jag får respons. Som ni förstår är detta något av en hjärtefråga. Kanske kan man se fram emot en fråga och som jag sen ska försöka besvara från min insida...
Ann: "... Jag tänker att vården ock behöver attitydförändring, vård är inte enbart 'fysisk' som exvis rehab att träna upp en arm efter stroke, det man ser... utan att se och använda och träna det man inte ser, skulle då vara hjärnan med alla dess aktiviteter men jag frågar dig Pinglon, hur skall man träna den?

... ber att få återkomma... den är en komplex fråga och inget som jag egentligen har svar på!

Men du sätter fingret på något mycket angeläget! Där just dialogen är nödvändig med den enskilde och med olika individer och deras upplevelser för att se likheter i olikheter. BEMÖTANDET är A och O då håller det inte som en läkare på vårdcentralen sa till/och mötte mig det var nu rätt många år sedan "Är det du eller jag som är läkare? !" För inte ens sjukvården har alltid svaren och lösningarna, även om de ofta vill ge sken av att de sitter inne med kompetensen. Om man anser sig vara allsmäktig vill man inte ha några tips, funderingar eller ifrågasättanden.

Det som har varit det svåra för mig har varit att orken inte räckt till det som jag själv vill och andra förväntar sig... så man skulle kunna säga rimligt satta krav. Arbetsmiljö, ljudnivå, stimuli, att få stanna vid och slutföra... att ges tid till eftertanke osv... mycket handlar det om en ödmjuk attityd, att värdesätta, uppmuntra ansträngningar och toppar... liksom att bromsa tillåta svackor. Nu gäller detta arbetsplatsen... men det gäller samma för vården. Livskvalitet är ju vad den enskilde definierar som livskvalitet och kan inte betygsättas av andra... för precis som kvinnan avslutar filmen med; så är det de facto annat som blir viktigt efter en kris. För att utföra det man vill krävs visserligen god kondition... men även om konditionen är det som är lättast att åtgärda är den inte allt!!!

Inga kommentarer: